ادراک معنوی حاصل از فضای مذهبی کلیساهای قرون وسطی در غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

کلیساهای قرون وسطایی در غرب فضای مذهبی و عبادی مسیحیان، دارای عظمت خاصی است و همواره به عنوان یک بنای شاخص شهری مورد توجه قرار گرفته است. فضای داخلی کلیساها نیز با عناصر به کار گرفته شده در آن‌ها دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بوده که آن را به مکانی مقدس برای عبادت مسیحیان در طول قرن ها تبدیل کرده است. فرضیه پژوهش بر این امر استوار است که عناصر معمارانه به کار گرفته شده در طراحی یک فضای مذهبی، هنگامی که در راستای پشتوانه های اعتقادی و دینی مرتبط با آن بنا پیش می رود، موفق عمل می کند و زمانی که عوامل سیاسی و تجمل و تزیینات، وجه غالب بر بنا می شود قادر به ایجاد فضایی روحانی و معنوی برای افرادِ نیایشگرِ وارد شده در آن فضا نیست. هدف از این تحقیق بررسی و واکاوی تأثیرات معنوی و عرفانی عناصر معماری و آیین های عبادی مسیحیان در کلیساهای غربی با توجه به مشاهدات میدانی و ادراک محیطی و بسط موضوع با مطالعه و تحقیق در متون مرتبط است. نحوه به دست‌آوردن اطلاعات برای پیشبرد این تحقیق برداشت های میدانی در کلیساهای غرب در طول سفر علمی-پژوهشی به کشورهای فرانسه و ایتالیا و تجزیه و تحلیل یافته ها، مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از افرادی است که کلیساهای اروپا را از نزدیک مشاهده کرده اند. حاصل این مقاله دیدگاه انسان شرقی است که برای اولین بار در فضای کلیساهای غرب قرار گرفته و ادراک محیطی و احساس معنوی و روحانی خویش را از یک فضای مذهبی مسیحی بیان می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Perception Resulted From Religious Environments of Mediaeval Churches in the West

نویسنده [English]

  • maryam mohseni moghadam
چکیده [English]

As the Christians’ religious and meditation environments, mediaeval churches in the West have a specific magnificence and grandeur, always being considered as prominent urban landmarks With the used elements in them, the internal spaces of churches have exclusive characteristics, transforming them into holy places for the prayers of Christians during various centuries. The research hypothesis indicates that the architectural elements used in designing a religious place are successful, when they are advancing towards the religious and believing resources related to the building, and when the political factors, luxury and trappings are the dominating aspects of the building, it cannot create spiritual and religious space for the praying people entering to the place. The aim of this study is to analyze and investigate the spiritual and mystic effects of architectural elements and religious ceremonies of Christians in the Western churches with regards to the field observations, environmental perceptions, and expanding the subject with studying the related topics. Method of collecting the information to develop this study was field information from the Western churches during a scientific/research trip to France and Italy, and analysis of the findings, library studies, and collecting information via questionnaires given to the people that have closely observed European churches. The result of this article indicate the views of Eastern people, who have been in the Western churches for the first time, expressing their environmental perceptions and spiritual feelings about a Christian religious place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western churches
  • Spirituality
  • Christianity
  • Architectural elements
  • Environmental Perception