چگونگی تجلیات تری‌مورتی در معابد هندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر، پژوهشکده نظر

چکیده

انسان از بدو خلقتش به دنبال جایگاهی بوده که
"امر قدسی" را در آن به نمایش بگذارد. ازاین‌رو با ایجاد مکان‌های خاص، همواره در صدد بوده که روح خدایی را در آن جا عینیت بخشد. معابد، یکی از این مکان‌هاست.
"
معابد" در آیین هندو مکانی برای تجلی "اوتار"2 خدایان هستند که مردم با حضور در معبد، در مقابل آنها کرنش کرده و نذوراتی همچون گل، عود، نقل، آب مقدس و .... را پیشکش می‌کنند. این تجلیات به صور هنری گوناگون از جمله نقاشی و پیکرتراشی و ... در معابد مشاهده می‌شوند اما در این نوشتار فقط هنر پیکرتراشی مورد بررسی بوده است، که در قرون پیشین در غار- معبدها و اکنون در معابد و منازل هندوها می‌توان دید. آئین هندو که از آئین‌های کهن شبه قاره هند است به عنوان دین غالب سرزمین هند هنوز رواج دارد و اغلب آثار هنری آن نیز به نوعی با همین دین مرتبط است. تا قرن‌ها (از قرن سوم پیش از میلاد تا حدود قرن 5و6 میلادی) بیشترین آثار هنری در شبه قاره را مجسمه‌سازی و معماری بودایی و هندویی تشکیل می‌دادند. بنای معابد، تندیس‌های سنگی، فلزی و چوبی، نقش برجسته‌های مربوط به خدایان متعدد، نقاشی روی دیوار غارها و معابد آثاری هستند که به وفور در نقاط مختلف هند دیده می‌شوند و مطالعه آنها از ابتدا تا کنون نشان می‌دهد علیرغم تغییرات شیوه ساخت، ابعاد و تزیینات، سنت یکسانی در ساختشان رعایت شده است.
در این راستا صرفاً تمرکز روی معابد تری‌مورتی است. این سه‌گانه گرایی که در اعتقادات کهن هندی ریشه دارد معرف ایدة جدیدی از پیوند و یگانگی آفرینش، پاسداری و تباهی است که به ترتیب به برهما، ویشنو و شیوا برمی‌گردد. اعتقادات مذکور در تعدد معابد مربوط به هر کدام از تجلیات هم بارز بوده به طوری که تعدد معابد هر کدام بر حسب نقشی که در هستی ایفا کرده، قابل توجیه است.
این پژوهش بر پایه مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای در پی بررسی تجلیات برآمده است. نمونه‌های موردی این پژوهش را غارهای الفانتا، آجانتا، الورا و"معابد مهم شیوا" ، "ویشنو"و "برهما"در نقاط گوناگون کشور هندوستان تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trimurti Manifestation in Hindu Temples

نویسنده [English]

  • cima kavakebi
چکیده [English]

Human being has been looking for a place to demonstrate "the sacred" from the beginning of his creation. Thus, he created such special places to object the Spirit of God in there. Temples are one of these places.
"Temples" in Hinduism are places for manifestation of "Avatar " of gods. People gatherat the temples to obeisance in front of them and offer their votive such as flowers, incense, candy, holy water and so on. These manifestations are seen in the form of different arts such as paintings and sculptures and son on inside the temples. But in this paper, we are just going to study sculptures. During the last centuries, they could be seen in caves and temples but now you can see many of them in present temples, residential areas and Hindu’s homes. Hinduism which is the ancient ceremonies of the Indian subcontinent is still the dominant religion of India. Most of the artworks in this subcontinent issomehow related to this religion. Most of the artworks in this subcontinent were related to Buddhist and Hindu sculptures and architecture for centuries (from the third century BC to the 5th and 6th century AD). Temples, stone, metal or wooden statues, reliefs of multiple gods, paintings on the walls of caves and temples can be seen in abundance in different parts of India. Studying them from beginning till now shows that despite many changes that occurred in raw materials, dimensions and decorations; same tradition has been respected in their creation.
In this respect, the main focus in on Trimurti temples. This trinity rooted in Hindi ancient beliefs and represents a new idea of connection and oneness of creation, preservation and destruction that returns to Brahma, Vishnu and Shiva, respectively. These believes can be seen in multiplicity of temples on each of the manifestations so that the multitude of their temples can be justified based on the role that they had played in universe.
This study is based on field observations during travel and library studies to investigate these manifestations. Case examples in this study include Alfanta Caves, Ajanta, Ellora and "important temples of Shiva" and "Vishnu" and "Brahma" in various parts of India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hinduism
  • Avatar
  • Shiva
  • Vishnu
  • Brahma