پژوهشی در شناخت نقش ناشناخته پریشو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری باستان شناسی، پژوهشکده نظر

چکیده

در سال 1383 نقش برجسته‌ای نزدیک دریاچه پریشان کشف شد و در فهرست آثار ملّی ثبت شد. مشخصات این سنگ‌نگاره، آن را به دوران ساسانی نسبت می‌دهد. از آنجا که علل ایجاد این نقش و موضوع آن تاکنون بررسی نشده است، نقش مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با دیگر سنگ‌نگاره‌های ساسانی و سکه‌های این عصر مطابقت داده شد، ازآنجاکه در حوالی این سنگ‌نگاره‌ها نیزار و دریاچه وجود دارد و نقش بر بلندای کوه قرارگرفته و تصویر زنی را نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که نقش مربوط به آناهیتا ایزد بانوی آب‌هاست که همچون دیگر نقش برجسته‌های ساسانی در جوار چشمه، رودخانه و در ارتباط با آیین آنان است. آناهیتا فرشته نگهبان آب‌ها و مظهر برکت و فراوانی در باور ایرانیان باستان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study to Recognize Unknown Role of Parisho

نویسنده [English]

  • fereidoon avarzamani
چکیده [English]

A bas-relief was found near Parishan Lake in 2004 and was registered in Iran’s national heritage list. Due to Its features, it is assumed to belong to the Sassanid dynesty. Since the purpose of creating the relief and its subject was unknown, it was analyzed by comparing with other Sassanid coins and stones. Considering the existence of reedy and lake in the area and its location on the top of the mountain, also a woman’s image depicted on relief, we can come to this conclusion that this image belongs to the Anahita, goddess of water, and like other Sassanid reliefs is situated close to springs, rivers and is related to their rituals. Anahita was “Goddess of Waters” and hence is associated with fertility, felicity in Iranian ancient culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Lake
  • Holiness of water
  • Anahita
  • Bas-relief
  • Sassanian