حضور شهـروندان در شهر معاصـر تحلیلی بر فضاهای جمعی در شهرهای نوبنیاد هند*

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

شهرهای نوبنیاد یا
newtowns به عنوان یک الگوی جدید در شهرسازی مدرن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و تاکنون کشورهای مختلف جهان ازجمله کشور هندوستان، با انگیزه‌های گوناگون و به اشکال متنوع از آن در اقدامات شهرسازانه بهره جسته‌اند.
منظر شهری و طراحی فضاهای جمعی نیز همیشه از دغدغه‌های اساسی معماران منظر و طراحان شهری بوده است. منظر می‌تواند انسجام سازمان فضایی شهر را تقویت کرده و موجب پایداری و خوانایی محیط شود. فضای جمعی در این منظر، فضای اجتماعی است که هویت آن در همخوانی با هدف‌های انسانی و اصول زیباشناختی معنا پیدا می‌کند.
این نوشتار بر آن است با بررسی شهرهای نوبنیاد هند و با تمرکز بر فضاهای جمعی در این شهرها به بررسی نقاط ضعف و در ادامه تغییرات ایجادشده در آن‌ها بپردازد. همچنین با بررسی، تحلیل و مقایسه نمونه‌ها درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: «علت عدم موفقیت و فقدان بستری برای تعاملات اجتماعی در برخی از این فضاهای جمعی چیست و تغییرات ایجاد شده توسط مردم در منظر این فضاها ناشی از کمبود چه عواملی است؟»
به کمک مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی به پژوهش در زمینه شهرهای نوبنیاد و بررسی متون موجود مرتبط با نمونه‌ها پرداخته و همچنین با مشاهدات میدانی، این نمونه‌ها را بررسی و تحلیل می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presence of Civilians in the Contemporary City

نویسندگان [English]

  • Atie Farahani Fard
  • Arezoo Shirdast
چکیده [English]

Newly constructed cities or new towns, like the new model in modern urban planning have great importance and until now different countries including India have used this model in urban planning with various motives and in various forms.
Landscape and public spaces design has been the basic concern of landscape architects and urban designers. Landscape can strengthen the city's cohesion and Cause environmental sustainability and readability. Public space is a social space which makes sense in line with the objectives of human and aesthetic principles.
The present article aims to study Indian new towns and focuses on public spaces in these cities to review their weaknesses and continuing changes. Also, by examining, analyzing and comparing the samples we answer the question: “what are the cause of the failure and the lack of opportunities for social interaction in some of these public spaces? Which deficiencies have made people to change these public spaces?”
This article studies new towns using library documents, written and internet sources and articles related to the samples. Also, this model is analyzed using field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New towns
  • Urban landscapes
  • Public space
  • India
  • Citizens