بررسی تطبیقـی رویکـردهای توسعه‌گـرایانة هنـد و چیـن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری، برنامه‌ریزی و منظر، دانشگاه نیوکاسل، انگلستان

چکیده

در ‌برداشت نخست، جامعة چینی بسیار پیشرفته‌تر از جامعة هندی به نظر می‌رسد. چنین برداشتی ممکن است به کمک چندین شاخص اقتصادی در کنار سرعت بالای توسعة شهری چین نسبت به هند صحیح باشد. این نوشتار تلاش می‌کند با نگاهی ژرف‌اندیشانه صحت مسئله را کند‌و‌کاو نماید. هدف از این تحقیق، بیان دلایل کیفی و کمی است که موجب می‌شود پرجمعیت‌ترین کشور جهان با وجود بر‌خورداری از رشد شتابان اقتصادی و نظامی در مقایسه با جامعة هندی، جامعه‌ای به مراتب ناپایدارتر محسوب شود. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، با ادامة روند کنونی شاهد افول و حتی از‌هم‌گسستگی جامعة به ظاهر مقتدر چین و در مقابل، با ظهور قدرت جدیدی به نام هند روبرو خواهیم شد. بررسی و ریشه‌یابی دلایل می‌تواند مبنای مناسبی جهت برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و کلان در طولانی‌مدت برای سایر کشورهای جهان به ویژه کشورمان ایران باشد. رویکرد توسعه‌گرایانه جامعة هندی با وجود سرعت پایین، همه‌جانبه و متوازن است. در چنین رویکردی این جامعه به‌دنبال ارتقای سطح کیفیت زندگی بطن جامعه از منظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است؛ ضمن اینکه سایر ابعاد توسعة پایدار همچون توسعة سیاسی و محیط‌زیستی نیز نادیده گرفته نشده است. جامعة هندی به دنبال کاستن از قشر بسیار فقیر جامعه و تبدیل آن به قشری متوسط اما در مقیاس بالا‌ست. در مقابل، رویکرد توسعة چینی به دنبال توسعة شتابان و تبلیغاتی است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از واقعیات زندگی میلیون‌ها چینی در پس ویترینی از توسعة ظاهری و سطحی مخفی شده است. اتخاذ چنین رویکرد ناهمگونی در مسیر توسعه، در کنار ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و سیاسی چین معاصر، زمینه‌های لازم برای افول ابر‌قدرت اقتصادی دنیای امروز را در آینده فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Development Approaches in India and China

نویسنده [English]

  • Goran Erfani
Ph.D. Candidate in Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University, England
چکیده [English]

This paper argues that whether Chinese development approach is more sustainable or The Hindi model. It seems that the Chinese community is more developed than the Hindi community. This thought besides several economic indicators and a high rate of urban development in china might have been realised as a truth. To reveal this, this paper applies deep interpretation of relevant evidence. By discussing the qualitative and quantitative causes, it is demonstrated that China, in spite of a high rate of economic and military growth, is considered more unsustainable compared with India. It appears that the current trend in a near future will decline and even may disrupt the today’s seemingly strong community of China. In contrast, the world will be faced with the new power named India. From other countries’ viewpoint, revealing the root causes of this issue plays a fundamental role in strategic planning and international relationsAlthough the Hindi development approach has a slow trend, it is comprehensive and balanced. The Hindi development approach considers improving the quality of life within the Hindi community economically and socio-culturally. This approach also entails the environmental and political aspect of sustainable development. The Hindi development approach, indeed, seeks to reduce the very poor segments of the community and turn it into the low- and middle-income level in a large-scale population. This is opposite to the Chinese model. The Chinese development approaches a rapid development and advertising in which the life realities of millions of Chinese have been hidden behind the window of development. Once such an unbalanced development approach and the Chinese demographic  .social, political features come together, can cause the failure of this economicsuper power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hindi Ddevelopment
  • Chinese development
  • sustainable development
  • Development-oriented.Approaches