امر واقعی و امر داستانی در سینمای عباس کیارستمی با تمرکز بر فیلم «کلوزآپ» و «سه‌گانۀ کوکِر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ادبیات نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 دکتری پژوهش هنر، پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
«عباس کیارستمی»، شناخته‌شده‌ترین چهرۀ سینمای ایران در عرصه‌های بین‌المللی است که تاکنون جوایز و افتخارات بسیاری از جشنواره‌ها و نهادهای معتبر سینمائی کسب کرده است. کیارستمی در فیلم‌های مستند و داستانی خود، به دنبال نشان‌دادن وجه اشتراک و تمایز میان امر واقعی و امر داستانی در سینماست. سینمای او با اتخاذ شیوه‌ای جدید در روایت و تعریف رویکردی نوین در چرخۀ تولید فیلم، صاحب سبکی متفاوت و مؤلف در جهان شده است. کیارستمی با آثارش اثبات می‌کند که سینما، توانایی ضبط ناقص واقعیت و داستان را در فضایی تلفیقی و ترکیبی میان این دو دارد. فیلم‌های «کلوزآپ» و «سه‌گانۀ کوکِر» شامل فیلم‌های «خانۀ دوست کجاست؟»،«زندگی و دیگر هیچ» و «زیر درختان زیتون»، نمونه‌هایی موفق از دخالت آگاهانۀ کیارستمی در روایت شبه‌داستانی در بستری مستندگونه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reality and Fiction in Abbas Kiarostami’s Cinema with the Focus on Close-up and the Koker Trilogy

نویسندگان [English]

  • Majid Sarsangi 1
  • Hamed Soleimanzadeh 2
1 Ph.D. Dramatic Literature, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D. Art research, Nazar Research center for Art, Architecture and Urbanism, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
“Abbas Kiarostami” is the best-known figure in Iranian cinema on the international stage and he has received numerous awards from prestigious festivals and film organizations throughout the world. As a leading and innovative filmmaker, Kiarostami, in his documentaries and feature films, specially produced in the 80s and 90s, seeks to show the commonalities and distinctions between the real and the fictional matter in cinema. His cinema has attained a distinguishable authorial style in the world by utilizing a new method of narration and defining a new approach in the film production cycle. Kiarostami through his work establishes that cinema can imperfectly record reality and fiction in a fusional and compositional atmosphere. Films such as “Close-up” and the “Koker trilogy”, “which includes where is the Friend’s Home”? Life and Nothing More, and Through the Olive Trees, are successful instances of Kiarostami’s conscious manipulation with the quasi-fictional narration in a documentary-like background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The reality
  • Fiction
  • Abbas Kiarostami
  • Close-up
  • Koker Trilogy
صافاریان، روبرت. (1395). سینمای عباس کیارستمی. تهران: انتشارات روزنه.
• کریمی، ایرج. (1365). عباس کیارستمی: فیلمساز رئالیست. تهران: انتشارات آهو.
• نانسی، ژان- لوک. (2001). بداهت فیلم (ترجمه باقر پرهام). بروکسل: نشر ایوژوارت.

• Bransford, S. (2003). Days in the Country: Representations of Rural Space and Place in Abbas Kiarostami’s Life, and Nothing More, Through the Olive Trees and The Wind Will Carry Us. U.S.A: Sense of Cinema Magazine press.
• Cheshire, G. (2010). Godfrey Cheshire on Close-Up. New York city: Newyorkpress.
• Elena, A. (2005). The Cinema of Abbas Kiarostami. London: SAQI press.
• Forodon, J. M. (2007). Fictional Truth and Digital Reality. China: China prespective press.
• Onala, H. (2011). Tracing the Truth within the Blurring Borders of Fiction and Documentary. Jordan: Yasar University press.
• Rosenbaum, J. (2003). The cinema of Abbas Kiarostami. Chicago: UI press.
• Saeed-vafa, M. (2003). Abbas Kiarostami. Chicago: University of Illinois Press.
• Ward, P. (2012). Documentry: The margins of Reality. New York: Columbia university press.