آوای هستی باغ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد معماری منظر

2 کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

آنچه از هنرهای کامل برمی آید، صورت و معنایی است که در ترکیب و تلفیقی صحیح با یکدیگر، اثری هنری را خلق می کنند، که قابلیت ارتباط و ادراک مستقیم آن توسط مخاطب و همچنین نفوذ در سایر هنرها را دارد. باغ ایرانی هنری کامل است که علی رغم اینکه در طول تاریخ دست خوش دگرگونی شده است، بقا یافته و ویژگیِ فناناپذیرش را به همگان ثابت کرده است. هنرمند باغ ساز با طراحی مناسب در باغ ایرانی و بهره گرفتن از عوامل ارتباط ساز، همچون فرهنگ، تاریخ، جامعه، نمادها و نشانه ها، رسانه ها و حواس انسانی، ارتباطی دوسویه و معنایی با مخاطب برقرار می کند و باعث ادراکی بی واسطه و بدون نیاز به تفسیر و توضیح برای مخاطبِ باغ ایرانی می شود. باغ ایرانی، در این مسیر احساسات طبیعی و ناسوتی انسان را همچون حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه را به کار می گیرد امّا با آنها به عنوان تجربه ای مادّی برخورد نمی کند، بلکه معناگرا و اغن ابخش احساسات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sound of Persian Garden Existence

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sheibani 1
  • Reyhaneh Motalebi 2
1 Professor of Landscape Architecture
2 M.A in Land scape Architecture
چکیده [English]

All we can see about Perfect art is form and meaning in proper combination with each other, to create art work ,which has ability to communicate and direct perceived by the audience as well as its influence on the other arts .Iranian garden is perfect art that despite historically been changed ,survival and Indestructible features has proven to everyone .Garden Construction Artist with the design of the Persian Garden and by profit of relationship factors ,such as culture, history ,society ,symbols and signs ,the media and the human senses ,creates the sense of twoway communication with the audience and the immediate perception without the need for interpretation and Persian Garden is explained to the audience .Persian Garden ,in the temporal course of is employing natural and human emotions ,such as the sense of sight ,hearing ,smell ,taste and touch ,but it is not dealt with as they experience physical ,but also spiritual and satisfying feelings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Spiritual World
  • Satisfying feelings
  • Perfect art
  • High art