سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

نوع مقاله : مطالعۀ موردی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

شهر گرگان، الگویی از شهرسازی تاریخی در اقلیم شمال کشور است. سیمای این شهر در مقایسه با شهرهای کویری مرکز ایران، هویت متفاوتی را داراست که سبب تمایز آن می‌شود. ضرورت این پژوهش از آن جهت است که بافت تاریخی شهر گرگان بدون توجه به مفهوم هویت در سالیان گذشته دچار نوسازی شده که در نتیجه این فرآیند سیمای هویتمند آن در حال نابودی‌ است و معماری و شهرسازی بی‌هویتی در حال توسعه و گسترش به جای آن می‌باشد. از همین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که چه عامل و یا عواملی در شکل گیری هویت سیمای شهر گرگان دخیل‌اند؟ و تاثیر عدم توجه به این عوامل در فرآیند نوسازی بافت تاریخی شهر گرگان به چه صورتی قابل تفسیر است؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات مطرح شده، دو روش کتابخانه ای و روش مشاهده میدانی را شامل می‌شود. مهم ترین نتایج حاصل از این پژوهش آن است که هویت سیمای شهری متاثر از شاخص‌های اقلیمی و منطقه‌ای (فرهنگی) است که در اجزای سیمای شهری متبلور می‌شوند و عدم توجه به این عوامل در سیمای شهری می‌تواند به از بین رفتن حس مکان و تعلق ساکنان منتهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

City image: a reflection of urban identity An investigation about the relationship between urban image and identity in historic tissue of Gorgan

نویسندگان [English]

 • Amin Maghsudi
 • Mitra Sarajian Nami 1
 • Mahdi Tavakkoli Farimani 1
 • Zahra Nazari 1
 • Fatemeh Motemasek 2
 • Kimia Mojtabavi 1
 • Farzaneh Haj Abdolbaghi 1
1 University of Tehran
2 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The city of Gorgan is a model of historic urbanization in the north of the country. The landscape of this city has a different identity compared to the desert cities of central Iran, which makes it different. The necessity of this research is that the historical texture of Gorgan city has been refurbished without regard to the concept of identity in the past years as a result of this process of its identity being destroyed and the architecture and urbanization of the city expanding and expanding instead. It is. This study seeks to answer the following questions: What are the factors or factors involved in the formation of Gorgan's urban identity? And how can the effect of disregarding these factors be interpreted in the process of renovating the historical fabric of Gorgan? The present study is a descriptive-analytical one and the method of gathering information to answer the questions includes both library method and field observation method. The most important results of this study are that urban landscape identity is influenced by climatic and regional indicators that are crystallized in urban landscape components and neglecting these factors in urban landscape can lead to It will lead to a loss of sense of place and belonging of the inhabitants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban image
 • urban identity
 • urban landscape
 • historical tissue
 • Gorgan