اندیشه یهودیان در ایجاد کنیسه (نمونه موردی: محله جویباره در اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه کنیسه،مطالعه تاریخ اسراییل است. هیچ دوره‌ای از زیستن،بدون این مکان عبادت عمومی و آموزش مذهبی قابل‌تصور نیست.خیلی زود این کنیسه به مرکز اصلی یهودیت تبدیل شد و به خاطر وجود آن بودکه بعدها پس از پراکندگی یهود،زندگی ایمان حفظ شد.کنیسه مرکز فعالیت‌های هر جامعه ای بود،درست همان طور که معبد اورشلیم مرکز کل مردم بود.در حقیقت کنیسه برای هر اجتماع پراکنده ای،جایگاه مقدس کوچکی برای جبران و فقدان معبد بود. بنابراین،صرف‌نظر از این که چگونه جزئیات ساخت کنیسه ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد،پرستش (عبادت)کنیسه مهم‌ترین تجلی قابل‌رویت از یهودیت بود،که هدف اصلی آن ایجاد اتحاد یهودیانی بود،که در سراسر جهان پراکنده شده بودند. مهم‌ترین هدف این مقاله معرفی نحوه شکل گیری اندیشه‌ی یهودیت در ساخت کنیسه است. با این فرض که اندیشه‌ی یهودیت چه تاثیری در ساخت کنیسه در اصفهان(محله جویباره) می‌گذارد، در این پژوهش نگارنده با طرح تحقیق تفسیری تاریخی به پرسش‌های تحقیق،چگونه اندیشه ی یهودیت می‌تواند در معماری کنیسه‌های اصفهان تاثیرگذار باشد؟چگونه می‌توان با برداشت میدانی از کنیسه‌های محله جویباره اصفهان به شکل‌گیری کنیسه در ایران پی برد؟پاسخ گوید.
در این نوشته ابتدا به شکل‌گیری مذهب یهود، تاریخ یهودیت در ایران از جمله، اصفهان و اندیشه‌ی یهودیان در ساخت کنیسه می‌پردازیم و سپس با برداشت میدانی از محله جویباره اصفهان چند نمونه از کنیسه‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم. شناخت و دسته‌بندی کنیسه‌ها در اصفهان می‌تواند در درک بهتر فضای کنیسه موثر واقع شود. با این تصور که اندیشه‌ی یهود در شناخت معماری کنیسه تا چه حد می‌تواند موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jewish Thoughts on the Establishment of the Synagogue (Case Study: Joyabareh District in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • fataneh sangtarash 1
  • hasanAli pourmand 2
1 Islamic Azad University, Tehran South Branch
2 Associate Professor and Faculty Member of the Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The study of the synagogue is the study of the history of Israel.No period of living is unthinkable without this place of public worship and religious education Soon the synagogue became the main center of Judaism,and it was for its existence that later,after the Jewish fragmentation, life was preserved.The synagogue was the center of any community's activities,just as the Temple of Jerusalem was the center of all people.The synagogue,in fact,was a small sanctuary for the loss of the temple.Therefore,regardless of how the details of the construction of the synagogue may vary from country to country,the synagogue worship was the most significant manifestation of Judaism,whose main purpose was to create unity of Jews,scattered all over the world.The most important purpose of this paper is to introduce the formation of the concept of Judaism in the construction of the synagogue.Given the notion of what the notion of Judaism affects the construction of the synagogue in Isfahan,the author has tried to explore the historical interpretation of the research questions,how the notion of Judaism can affect the architectural architecture of Isfahan.to answer.
In this essay,we first begin with the formation of the Jewish religion,the history of Judaism in Iran,including Isfahan,and the Jewish thought in the construction of the synagogue,and then we will analyze some of the synagogues with a field survey of the Joyabare neighborhood of Isfahan.Recognizing and classifying synagogues in Isfahan can be effective in understanding the synagogue space.With the notion that the Jewish thought can be effective in recognizing the synagogue architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish thought
  • Jewish religion
  • Synagogue architecture
  • Joyabareh neighborhood