مکه مکرمه، نظریه منشاء همه چیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مستقل

چکیده

مقاله حاضر بخشی از مجموعه مطالعاتی است که حول محور واحدی انجام شده است که سعی دارد تا نشان دهد که علت پدیده های مختلف یکی بیش نیست و نگاه به جهان به صورت پراکنده و جزیی نگرانه برای توضیح پدیده ها نه تنهاکافی نیست بلکه موجب ناهنجاریهای فراوان می شود.
مکه را "ام القراء" خوانده اند. نامی که از قرآن حکیم برآمده و قرون زیادی مورد استفاده بوده است. نامی که نشان از مرکزیت این شهر و در عین حال وابستگی شهرهای دیگر جهان به آن دارد. هرچند که امروزه این مرکزیت نادیده گرفته شده و به آن توجهی نمی شود اما واقعا و به صورت طبیعی مکه مکرمه مرکز جهان ماست و همه اتفاقات و پدیده هایی نظیر شهرنشینی و حوادث کوچک و بزرگ زندگی اجتماعی، تابعی از آن هستند. این مطالعه سعی بر آن دارد تا نقش طبیعی مکه مکرمه را یادآور شود و نشان دهد که چگونه این امر محقق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mecca alsharif, origin of every thing theory

نویسنده [English]

  • Behzad Molavi
Independent Researcher
چکیده [English]

This paper is part of a series of studies conducted around a single theme which seeks to show that all different phenomena have only one cause and looking at the world in a scattered and partial way to explain phenomena is not only insufficient, but also causes many abnormalities.
Mecca has been called "Umm al-Qora" (Mother of all settlements). This name has been taken from the wise Quran and has been used for many centuries. A name that indicates the centrality of this city and how other cities of the world have been dependent on it. Although today this centrality is neglected and not taken into consideration, it is truly and naturally Mecca, is the center of our world, and all the events and phenomena such as urbanization and small and large events of social life are subordinated from this fact. This study tries to recall the natural role of Mecca and show how this is accomplished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mecca Alsharif
  • world civilization geometry
  • natural & human geographical structure
  • geomorphology