دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22034/jaco.2019.194561.1094

حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی


پژوهشی در سیر تحول تاریخی بقعه الراشد بالله در اصفهان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jaco.2023.388545.1305

طاها صنیع زاده


نگرش تحلیلی بر آرایه‌های معماری خانه‌های قاجار مورد شناسی:(خانه قاجاری فیض‌مهدوی شهرکرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jaco.2023.381420.1291

پگاه چالشگر؛ مژگان خاکپور؛ علی اصغرزاده


مضامین شمایل‌نگارانه در نقاشی‌دیواری خانه نصیرالملک شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/jaco.2023.377168.1284

گوهر شهرکی مقدم؛ جمال‌الدین سهیلی


مطالعه‌ تطبیقی چهره‌ و پوشش نگاره های مانوی بر نقاشی صدر اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/jaco.2023.376546.1281

الهه پنجه باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی