دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22034/jaco.2019.194561.1094

حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی


نقش عناصر معماری بومی (ارسی و شیرسر) بر هویت‌بخشی به نمای ساختمان و منظر شهرهای شمالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jaco.2023.400983.1323

آزاده آرزه؛ مهدی فاطمی


مطالعۀ موردی

بررسی معماری بادپایه و راهکارهای به‌کارگیری آن در خانه فکری بندر لنگه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/jaco.2024.427260.1364

صبا جعفری


مقاله پژوهشی

نگاهی به مولفه‌های ساختاری پوشاک زنانه و مردانه در تطبیق با بزم‌نگاره‌های تالار اصلی کاخ چهلستون اصفهان دوره صفوی (۹۰۷-۱۱۳۵ه.ق/ ۱۷۲۲-۱۵۰۱م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/jaco.2024.406760.1333

الهه پنجه باشی؛ فاطمه مکی آبادی


مطالعه ساختاری و محتوایی مولفه‌های بصری کتیبه‌نگاری در قالی‌های ترنجی و محرابی دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22034/jaco.2024.409215.1337

میترا معنوی راد؛ مریم نادری


دیالکتیک آشکار و پنهان‌سازی: بازنمایی چهره به مثابه یک منظر زیباشناسانه در فیلم شیرین (1387)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22034/jaco.2024.415570.1350

علیرضا صیاد؛ جواد نعمت اللهی