کلیدواژه‌ها = منظر شهری
تعداد مقالات: 11
1. سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 8، شماره 27، بهار 1399، صفحه 67-76

امین مقصودی؛ میترا سراجیان نامی؛ مهدی توکلی فریمانی؛ زهرا نظری؛ فاطمه متمسک؛ سیده کیمیا مجتبوی؛ فرزانه حاج عبدالباقی


3. شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 33-40

مهدی شیبانی؛ حسین پروین؛ فهیمه فرنوش


6. موسیقی خیابانی، از گذشته تاکنون؛ جایگاه موسیقی خیابانی در منظر شهر تهران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 23-32

آناهیتا مدرک؛ پریچهر اصل فلاح؛ مونا مسچی


7. چیستی منظر گردشگری شهری

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 52-59

پروانه پرچکانی