کلیدواژه‌ها = منظر
تعاملات شهر و طبیعت در شکل‌گیری بافت قدیم و جدید شهر گرگان با تأکید بر مفاهیم منظر

دوره 8، شماره 28، تیر 1399، صفحه 33-40

10.22034/jaco.2020.218502.1145

امین ماهان؛ دلارام سعیدی؛ الهام ابراهیمی؛ نرگس نوری؛ آیسان شریفیان؛ ماندانا ماهرویی


منظر سینمایی شانزلیزه در فیلم از نفس افتاده

دوره 4، شماره 14، دی 1395، صفحه 13-20

زهرا عسکرزاده؛ داوود ظریف آسیابان


جستاری درباره واژه «نظر»

دوره 4، شماره 11، فروردین 1395، صفحه 9-14

رضا کسروی؛ احمدعلی فرزین