نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و تحلیل نمادین در نقوش پتة کرمان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1400، صفحه 5-16

عاطفه گروسی؛ شهره جوادی