نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌های بازنمایی منظر طبیعی (بررسی کیفیت حضور واژۀ صحرا در اشعار سعدی)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 31-36

حمیدرضا شیبانی؛ علی اکبر نصرآبادی؛ مریم ستوده‌نیا