نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. نمادشناسی گل سرخ با تأکید بر فرهنگ و هنر ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 37-46

شهره جوادی؛ نیلوفر سراجی