نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تقویت و تهدید کارکردهای امنیتی سکه‌های دورۀ هخامنشیان (559-330ق.م)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 25-32

رضا عبادی جامخانه؛ سینا فروزش؛ محمد فرهادی