نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. گاوکُش در استورۀ مهر ایرانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 19-30

علی نیکویی


2. استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1396، صفحه 51-60

شهره جوادی؛ علی نیکویی