نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی جواهر براساس شخصیت‌های زن در شاهنامه فردوسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 33-44

صدیقه بیرمی‌نیا؛ علیرضا اژدری؛ رائیکا خورشیدیان