نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هنر مینیمال بر طراحی پوستر در ایران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 41-56

سیده سروه نادری؛ عین‌الدین صادق‌زاده؛ فریبا شاپوریان