نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن

دوره 7، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 27-34

مرتضی غفاری؛ فرشاد فرشته حکمت