نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر نمودهای منظر آیینی در استان کرمان

دوره 7، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 13-20

حمیده ابرقویی فرد