نویسنده = ������������ ���������������������������
تعداد مقالات: 1
1. پیوند منظرین مذهب و طبیعت در قفقاز

دوره 2، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 12-19

فاطمه‌السادات شجاعی