نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رود به مثابۀ قدرت؛ نقش رودخانۀ کامو در شکل‌گیری روستای کامو

دوره 7، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 51-58

فرشاد بهرامی؛ پریچهر صابونچی