نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 55-64

شهره جوادی؛ شهریار خونساری