نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر اماکن مذهبی-آیینی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی آن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 23-32

شهره جوادی؛ حکمت اله ملاصالحی