نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات انطباق لبه‌های شهری با عوارض طبیعی ساحلی در شهرهای هند

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 33-41

زهرا عسکرزاده؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی