نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی هویت معاصر ایرانی- اسلامی درهنر معاصر ایران

دوره 6، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 23-30

کاظم خراسانی؛ اصغر کفشچیان مقدم