نگاهی به آرامگاه پیروز ملقب به ابولولو در گذشته و حال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر

چکیده

آرامگاه پیروز نهاوندی ملقب به ابو لولو و بابا شجاع الدین نیایی مربوط به دوره ایلخانی در شهر کاشان در خیابان امیرکبیر که در جاده متنهی به باغ فین قرار دارد. بر اساس مدارک موجود پیروز از اهالی نهاوند بود که در جنگ با اعراب به صورت برده فروخته شد.او که شاهد سقوط نهاوند و قتل عام و به بردگی کشیدن همشهریان و هم وطنان خود بود همیشه در پی تلافی جویی از اعراب بود و چون عمر خلیفه دوم را عامل اصلی این وقایع می‌پنداشت در فرصت مناسب او را در مسجد مقتول نمود و خود نیز به قتل رسید. دو قرن بعد که کانون نهضت تشیع در بعضی از شهرهای ایران در حال تشکیل و توسعه بود طرفداران او استخوان ها و بقایای جسدش را به ایران آوردند و در شهر کاشان که از مراکز شیعه بود به خاک سپردند.(1)در پی مجهور ماندن یک بنای تاریخی صرف نظر از روایات و وقایع سیاسی که پیرامون آن مطرح شده، ضرورت معرفی و شناسایی مقبره پیروزان "ابولولو" موجب شکل‌گیری مقاله حاضر شده است. بعضاً بناها و اماکن تاریخی و یا درختان مقدس و کهنسال به بهانه‌های واهی که گاه از تعصب و ناآگاهی سرچشمه می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Take a look at the past and present of the victorious tomb of Abulolo

نویسنده [English]

  • fereydon avarzamani
Faculty Member of Nazar Research Institute
چکیده [English]

The tomb of the victorious Nahavandi, dubbed Abu Lulu and Baba Shujauddin Naiay of the Ilkhanid period in Kashan on Amir Kabir Street, located on a road adjoining the Finn Garden. According to the available evidence, a victorious Nahavand was sold into slavery in the war against the Arabs. He considered the latter to be the main cause of the events and, at the appropriate opportunity, murdered him in the mosque and killed himself. Two centuries later, when the Shi'ite movement was under development in some Iranian cities, its supporters brought bones and remains of their bodies to Iran and buried them in the Shiite center of Kashan (1).Following the preservation of a monument regardless of the political narratives and political events surrounding it, the necessity of introducing and identifying the tombs of the followers of "Abulolo" has given rise to the present article. Occasionally monuments and sites, or sacred or archaic trees, are in vain pretexts that sometimes stem from fanaticism and ignorance, and in some cases are politically and economically disadvantaged, either over time or in the form of reconstruction and demolition. The new form lacks energy and credibility, and in some cases it is destroyed by internal and external pressures. As the pressures and threats of today have made the building of Abulolo's tomb in Kashan in dire condition, a wall has been erected against it and it could potentially suffer serious damage in the near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pirouzan (Abulolo)
  • Kashan
  • Nahavand
  • Ilkhanid monument