گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیله مدیریت مقصد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

موسیقی پیوندی ذاتی با گردشگری دارد. به عنوان یک جاذبه، یک معرّف برای وضع معیشت و سبک زندگی، و محملی برای پیام ها و انگیزه های سفر در ساده ترین سطح، رویدادها و اجراهای صحنه ای موسیقی تقریبا پای ثابت تمامی گونه های گردشگری فرهنگی هستند. موسیقی از طریق عجین شدن با روح و جسم آدمی و به عنوان هنر، یکی از جذابیت‌های حوزه گردشگری محسوب می‌شود. گردشگری موسیقی از شاخه‌های گسترده گردشگری فرهنگی است و امروزه بخش قابل‌ توجهی از گردشگران بین‌المللی به این نوع گردشگری تمایل دارند.
امروز موسیقی فقط هنری جاری در بستر اجتماع قلمداد نمی‌شود و سال‌هاست که این هنر قدم در دنیای گسترده‌تری نهاده و در قالب صنعتی بزرگ با بسیاری از صنایع عظیم دیگر در رقابت است. این نوع نگاه به موسیقی، به مثابه یک صنعت، در کنار گردشگری تولید جاذبه و فعالیت می کند. به خصوص در کشور ایران که مهد فرهنگ و هنر است.
این مقاله به روش توصیفی و تفسیری انجام شده است، گردآوری اطلاعات به شکل اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه صورت گرفته . نتیجه این مطالعه نشان می دهد گردشگری بر مبنای موسیقی، یک وسیله، هدف و روش برای مدیریت مقاصد گردشگری و نشر دانش بومی مرتبط با فرهنگ و ارزش های فرهنگی است که امکان کسب تجربیات ناب و خاص را فراهم خواهد ساخت. تجربیاتی که با رضایت بیشتر گردشگران همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیله مدیریت مقصد

نویسنده [English]

  • niloofar rastgoo
student
چکیده [English]

موسیقی پیوندی ذاتی با گردشگری دارد. به عنوان یک جاذبه، یک معرّف برای وضع معیشت و سبک زندگی، و محملی برای پیام ها و انگیزه های سفر در ساده ترین سطح، رویدادها و اجراهای صحنه ای موسیقی تقریبا پای ثابت تمامی گونه های گردشگری فرهنگی هستند. موسیقی از طریق عجین شدن با روح و جسم آدمی و به عنوان هنر، یکی از جذابیت‌های حوزه گردشگری محسوب می‌شود. گردشگری موسیقی از شاخه‌های گسترده گردشگری فرهنگی است و امروزه بخش قابل‌ توجهی از گردشگران بین‌المللی به این نوع گردشگری تمایل دارند.
امروز موسیقی فقط هنری جاری در بستر اجتماع قلمداد نمی‌شود و سال‌هاست که این هنر قدم در دنیای گسترده‌تری نهاده و در قالب صنعتی بزرگ با بسیاری از صنایع عظیم دیگر در رقابت است. این نوع نگاه به موسیقی، به مثابه یک صنعت، در کنار گردشگری تولید جاذبه و فعالیت می کند. به خصوص در کشور ایران که مهد فرهنگ و هنر است.
این مقاله به روش توصیفی و تفسیری انجام شده است، گردآوری اطلاعات به شکل اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه صورت گرفته . نتیجه این مطالعه نشان می دهد گردشگری بر مبنای موسیقی، یک وسیله، هدف و روش برای مدیریت مقاصد گردشگری و نشر دانش بومی مرتبط با فرهنگ و ارزش های فرهنگی است که امکان کسب تجربیات ناب و خاص را فراهم خواهد ساخت. تجربیاتی که با رضایت بیشتر گردشگران همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • موسیقی
  • گردشگری
  • گردشگری موسیقی
  • موسیقی سنتی
  • جاذبه گردشگری