تعداد مقالات: 206
176. استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1396، صفحه 51-60

شهره جوادی؛ علی نیکویی


177. رود به مثابۀ قدرت؛ نقش رودخانۀ کامو در شکل‌گیری روستای کامو

دوره 7، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 51-58

فرشاد بهرامی؛ پریچهر صابونچی


178. چیستی منظر گردشگری شهری

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 52-59

پروانه پرچکانی


187. سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 8، شماره 27، بهار 1399، صفحه 67-76

امین مقصودی؛ میترا سراجیان نامی؛ مهدی توکلی فریمانی؛ زهرا نظری؛ فاطمه متمسک؛ سیده کیمیا مجتبوی؛ فرزانه حاج عبدالباقی


188. ساختار گونه‌های معماری در قفقاز

دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 30-32

احسان دیزانی


189. شهر و عدالت سوسیالیستی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 38-45

آرمان میناتور سجادی


192. مقایسه حضور و نمایش آب در باغ‌های ایران و هند

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 40-47

آرزو شیردست؛ عطیه فراهانی فرد


194. سازمان فضایی در شهر اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 51-62

سید امیر منصوری


195. نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 55-64

شهره جوادی؛ شهریار خونساری