تعداد مقالات: 206
128. نشانه‌های مهر در نقوش قالی ایران

دوره 6، شماره 19، بهار 1397، صفحه 22-29

نازیلا دریایی


135. مراسم آیینی و گفتمان آن با فضای شهری در هند

دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 35-44

هدا کاملی؛ عطیه غفوری؛ میترا قربانی کلخواجه


138. مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات

دوره 6، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 37-46

حمید ممانی؛ فهیمه یاری؛ سعید حقیر


139. نمادشناسی گل سرخ با تأکید بر فرهنگ و هنر ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 37-46

شهره جوادی؛ نیلوفر سراجی


147. ساختار کوشک در باغ های خراسان؛ الگویی برای سکونت دائم

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 42-51

محمدرضا مهربانی گلزار؛ مهدی فاطمی