دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی


2. تصویرسازی آیینی_روایتی اسطوره‌گی خدایان در نگاره‌های ایران پیش از تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

شاهرخ امیریان دوست؛ اسماعیل بنی اردلان