کلیدواژه‌ها = آیین
تعداد مقالات: 4
1. تأملی بر نمودهای منظر آیینی در استان کرمان

دوره 7، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 13-20

حمیده ابرقویی فرد


4. الگوی رنگ در معابد و مساجد هند

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 18-25

محمدصالح شکوهی بیدهندی،؛ مریم طالبی بیدهندی؛ عاطفه سریری