کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر جهانی‌شدن بر معماری مسکن شهری در ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1400، صفحه 21-32

بابک داریوش؛ فاطمه دستیار؛ مریم دستیار


3. گاوکُش در استورۀ مهر ایرانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 19-30

علی نیکویی


5. استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1396، صفحه 51-60

شهره جوادی؛ علی نیکویی


6. استوره خورشید در هند و ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 15-21

شهره جوادی؛ علی نیکویی