کلیدواژه‌ها = منظر
گونه‌های بازنمایی منظر طبیعی (بررسی کیفیت حضور واژۀ صحرا در اشعار سعدی)

دوره 8، شماره 29، مهر 1399، صفحه 31-36

حمیدرضا شیبانی؛ علی اکبر نصرآبادی؛ مریم ستوده‌نیا


تعاملات شهر و طبیعت در شکل‌گیری بافت قدیم و جدید شهر گرگان با تأکید بر مفاهیم منظر

دوره 8، شماره 28، تیر 1399، صفحه 33-40

امین ماهان؛ دلارام سعیدی؛ الهام ابراهیمی؛ نرگس نوری؛ آیسان شریفیان؛ ماندانا ماهرویی


منظر سینمایی شانزلیزه در فیلم از نفس افتاده

دوره 4، شماره 14، دی 1395، صفحه 13-20

زهرا عسکرزاده؛ داوود ظریف آسیابان


جستاری درباره واژه «نظر»

دوره 4، شماره 11، فروردین 1395، صفحه 9-14

رضا کسروی؛ احمدعلی فرزین