نویسنده = ������ �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تصویرسازی آیینی_روایتی اسطورگی خدایان در نگاره‌های ایران پیش از تاریخ

دوره 9، شماره 33، پاییز 1400، صفحه 43-54

اسماعیل بنی اردلان؛ شاهرخ امیریان دوست