نویسنده = ������������ �������� ����������
پژوهشی پیرامون وصف معمار در هفت‌پیکر نظامی

دوره 9، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 41-50

علی اسدپور؛ شهاب الدین صادقی