نویسنده = سمیه صبوری
تعداد مقالات: 1
1. گرگان از منظر میراث و آیین

دوره 8، شماره 28، تابستان 1399، صفحه 13-22

ریحانه خرم رویی؛ پرتو پهلوان؛ الهه ظریف عسگری؛ سمیه صبوری؛ پریسا دانشی؛ پدرام صدفی کهنه