نویسنده = فرشته حکمت، فرشاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مرتضی غفاری ثانی؛ فرشاد فرشته حکمت


2. بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن

دوره 7، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 27-34

مرتضی غفاری؛ فرشاد فرشته حکمت