نویسنده = غفاری ثانی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مرتضی غفاری ثانی؛ فرشاد فرشته حکمت