نویسنده = خزائی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. نقشمایه های طلسم حرز و تعویذ (مطالعه موردی: دستبافته های عشایر لر بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

آزاده یعقوب زاده؛ محمد خزائی