نویسنده = راستگو، نیلوفر
تعداد مقالات: 2
1. گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیله مدیریت مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

نیلوفر راستگو


2. گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیلۀ مدیریت مقصد

دوره 7، شماره 23، بهار 1398، صفحه 49-56

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ نیلوفر راستگو