نویسنده = آرمان میناتور سجادی
تعداد مقالات: 2
1. شهر و عدالت سوسیالیستی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 38-45

آرمان میناتور سجادی


2. الگوی مشترک هنر باغسازی لعل قلعه، پاسارگاد و هزارجریب

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 58-59

فرنوش مخلص؛ آرمان میناتور سجادی