نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات

دوره 6، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 37-46

حمید ممانی؛ فهیمه یاری؛ سعید حقیر