نویسنده = ���������������� ������������
نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان

دوره 6، شماره 22، بهمن 1397، صفحه 55-64

شهره جوادی؛ شهریار خونساری