نویسنده = ���������� ������������
حضور درخت در مراکش

دوره 6، شماره 20، شهریور 1397، صفحه 21-30

ریحانه حجتی


به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس)

دوره 2، شماره 5، آذر 1393، صفحه 50-55

ریحانه حجتی؛ مریم حسینی؛ صبا سلطان قرائی