نویسنده = ریحانه حجتی
تعداد مقالات: 3
1. حضور درخت در مراکش

دوره 6، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 21-30

ریحانه حجتی


2. به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 50-55

ریحانه حجتی؛ مریم حسینی؛ صبا سلطان قرائی