نویسنده = فریدون آورزمانی
تعداد مقالات: 7
4. آیین و باورهای قوم ایزدی

دوره 6، شماره 19، بهار 1397، صفحه 6-9

فریدون آورزمانی


5. پژوهشی در شناخت نقش ناشناخته پریشو

دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 9-14

فریدون آورزمانی